Subsidie innovaties energietransitie

Agrarisch ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor innovaties in de energietransitie. Je kunt de subsidie aanvragen voor ondere andere onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van zon op daken.

 

 

Innovaties stimuleren

Vanuit het programma Energietransitie zijn subsidies beschikbaar om innovaties te stimuleren. Voor haalbaarheidsstudies kan 10.000 euro worden aangevraagd en voor innovatieve pilots 250.000 euro. Voorbeelden van thema’s waarvoor de subsidie beschikbaar is zijn de geïntegreerde energie-infrastructuur en zonnestroomsystemen in het buitengebied. Voor collectieve mileustudies en onderzoek naar (financiële) haalbaarheid voor bijvoorbeeld zon op dak zijn er ook mogelijkheden voor agrarische ondernemers.

Ook is er een bijdrage beschikbaar om knelpunten weg te nemen bij het plaatsen van zonnepanelen. Voor het versterken van een dak, de aanschaf van lichtgewicht panelen, het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking of het technisch oplossen van netcongestie, bijvoorbeeld door een batterij.

Voorwaarden

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Projecten worden beoordeeld op mate van innovatie en bijdrage aan de energietransitie in provincie Utrecht. Projecten moeten in Utrecht worden uitgevoerd en de potentie hebben om tot een grote uitrol in de provincie Utrecht te leiden. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie of stuur een mail naar Bastiaan.de.Jonge@provincie-utrecht.nl.