Bijeenkomst over nieuwe ANLB pakketten 22 september 2022

Op donderdag 22 september vindt een bijeenkomst in Wilnis plaats van de Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen over de nieuwe ANLB pakketten in 2023.

Tijdens de bijeenkomst wordt de subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) toegelicht. Deze gaat in 2023 in. De toelichting gaat over de (veranderingen in):

  • Leefgebieden
  • Beheervoorschriften
  • Nieuwe vergoedingen
  • Relatie tussen GLB (GLMC’s) en Eco-regeling