Excursie natuurlijke sloten en oevers 10 april 2024

Wat zijn de voordelen van natuurlijke sloten en oevers en met welke subsidies kun je ze aanleggen? Op woensdag 10 april vertellen experts er meer over tijdens een excursie in het Utrechtse veenweidegebied.

Natuurvriendelijke oevers zijn een beschutte leefomgeving voor onder andere kikkers, vissen, en vogels. Daarnaast verbeteren ze de waterkwaliteit, voorkomen ze erosie en hebben ze natuurlijke plaagbestrijdende functies. Zowel algen als de Amerikaanse rivierkreeft zijn bijvoorbeeld geen fan van natuurlijke oevers.

Wat gaan we doen?

Van 13.30 tot 16.30 uur trekken we eropuit om vanaf het startpunt in Tienhoven. We bekijken natuurlijke sloten en oevers en experts vertellen je over de voordelen van de oevers, de flora en fauna die je er vindt, hoe je zulke oevers aanlegt en welke financiële middelen je hiervoor kan aanspreken. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vertelt over subsidies voor agrariërs en agrarisch collectief Utrecht-Oost vertelt over de ANLb mogelijkheden.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de excursie via dit formulier.

De excursie is een initiatief van het Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht