Bijeenkomst rol burgers bij duurzame verdienmodellen boeren 9 november 2023

Welke rol spelen burgers bij duurzame verdienmodellen van boeren? Tijdens een bijeenkomt op 9 november bij boerderij de Beekhoeve in Kamerik vindt een gesprek plaats over de vraag: Hoe zorgen we samen voor een Nederland waarin landbouw en natuur hand in hand gaan?

We starten de avond met spreker Meino Smit. Hij is een biologische boer en onderzoeker en publiceerde in 2022 het zeer succesvolle boek ‘Naar een duurzame landbouw in 2040: een nieuw perspectief’. Als onderzoeker bracht hij in kaart welke inzet van land, energie en grondstoffen er nodig zijn voor het huidige landbouwmodel. Verrassende conclusie: volgens Smit is de agrarische sector er sinds 1950 op achteruitgegaan. In zijn boek schetst hij een alternatieve route, naar een toekomst waarin duurzame landbouw de norm is. Smit gaat specifiek in op zijn perspectief voor een duurzame landbouwsector. Boeren kunnen alleen verduurzamen als de hele maatschappij daar een rol in speelt, is zijn boodschap.

Na het eerste gedeelte van de avond gaan we over tot een panelgesprek, met deze sprekers:

 

Duurzame Landbouw met Natuur

Deze dialoog wordt georganiseerd in samenwerking met het Grond Verbond en is onderdeel van het project Duurzame Landbouw met Natuur, waarin we aan de slag zijn met duurzame maatregelen op het boerenerf, voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur: maatregelen die de biodiversiteit verbeteren en tegelijkertijd het boerenbedrijf toekomstbestendiger maken. Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking van Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, Staatsbosbeheer, Utrechts Particulier Grondbezit, de gezamenlijke agrarische collectieven Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.