Excursie Verdienmodellen op Veen 26 september 2022

Wat betekent natuurinclusief boeren op veen voor je verdienmodel? Kom op 26 september naar een excursie op de Hoogwaterboerderij in Zegveld. Je hoort meer over de verschillende mogelijkheden en financiële gevolgen van duurzame keuzes op veen.

De provincie Utrecht bestaat voor ongeveer één derde uit veenweidegebied. Veengebied is gemakkelijker te bewerken wanneer we het grondwaterpeil laag houden middels drainage. Drainage leidt echter tot verdroging van het veen, waarbij o.a. CO2 vrij komt. Deze negatieve effecten kunnen we tegengaan door te werken met een hoger grondwaterpeil.

Tijdens deze excursie vertellen we over de mogelijkheden voor agrarische activiteiten bij een hoger grondwaterpeil en willen we praktische handvaten meegeven.

Programma

  • Vanaf 13:15 uur inloop;
  • Welkom, korte toelichting trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’;
  • Rondleiding Hoogwaterboerderij KTC Zegveld;
  • Marieke Leentvaar (Klimaatslim Boeren op Veen) vertelt over de poldergerichte aanpak;
  • Stef Huijgen (Collectief Eemland) vertelt over werken op veen met plas dras en kruidenrijk grasland (ANLb);
  • Kirsten Snels (LTO Noord) vertelt over mogelijkheden voor begeleiding vanuit ‘Duurzame Landbouw met Natuur’;
  • Peter Smit (NMU) vertelt over Valuta voor Veen (verdienmodel);
  • Rond half vier afsluiting / tijd voor discussie en napraten.

De excursie vindt plaats op de Hoogwaterboerderij in Zegveld. Na aanmelding ontvang je meer informatie over de excursie. Neem voor vragen contact op met Isabel Kruisheer (NMU): i.kruisheer@nmu.nl