Natuurinclusieve landbouw |

Boeren in Zegveld laten natuurvriendelijke oevers aanleggen

Twaalf veehouders in Zegveld hebben hun slootkanten beschermd door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De oevers zijn aangelegd langs percelen die door wind en waterstroming erg veel last hebben van afkalving. Zo ontstaat een levendige Slimmenwetering die toekomstbestendig is.

De aangelegde natuurvriendelijke vooroevers hebben diverse voordelen. Naast het voorkomen van oeverafslag, zorgen ze ook voor een betere waterkwaliteit omdat er geen grond meer in het water terecht komt. Bovendien zorgen de natuurvriendelijke vooroevers voor meer begroeiing van de kant, waardoor er een goed leefgebied is voor de insecten, kleine zoogdieren, salamanders, kikkers en voor bijzondere vogels zoals de purperreiger. Het beheer wordt gegarandeerd doordat de boeren een overeenkomst afsluiten met het collectief Rijn, Vecht en Venen, voor agrarisch natuurbeheer (ANLb).

Oever verstevigen

In totaal is 2500 meter natuurvriendelijke oever aangelegd bij verschillende veehouders. Er is beschoeiing aangelegd waardoor er oeverplanten gaan groeien die met hun wortelpakket de oever verstevigen. En er zijn drijfbalken neergelegd, waarachter het water rustiger kabbelt. Deze balken bewegen met het water mee, maar breken wel de golven. Op die manier is er minder afslag van de oever.

Meer informatie

De aanleg van een natuurvriendelijke oever is een initiatief van collectief Rijn, Vecht en Venen. Het project is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de Europese Unie (Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling), de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Wil je meer weten over dit project? Bekijk de website van collectief Rijn, Vechten en Venen.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling