Natuur & Landschap |

Geld beschikbaar voor landschapselementen in Stichtse Vecht en De Ronde Venen

Er is 100.000 euro beschikbaar voor vergroening van het landschap in de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De subsidie is specifiek voor de aanleg en het herstel van zogenoemde kleine landschapselementen, zoals knotbomenrijen en kleine bosjes. De subsidie van de provincie Utrecht wordt beschikbaar gesteld aan het agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen. Zij coördineren de uitvoering in het gebied.

De aanleg van kleine landschapselementen is van meerwaarde voor de landschappelijke- en natuurlijke kwaliteit. Het subsidiegeld kan onder meer gaan naar de aanleg van houtwallen, poelen en natuurvriendelijke slootkanten.

Aanleg en herstel

De nieuwe subsidie van € 100.000 is opengesteld voor het grondgebied van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Ook voor andere gebieden van de provincie is budget voor aanleg en herstel van klein landschapselementen. Lees meer informatie hierover op de website van de provincie Utrecht. Daar vind je ook de contactpersonen van de agrarische collectieven, waarmee je contact kunt opnemen als je een klein landschapselement wilt aanleggen.

Lees meer over de subsidieregeling voor kleine landschapselementen

Wil je weten wat je nog meer kunt doen aan het landschap en welke regelingen er zijn? Lees meer op de pagina Agrarisch natuur en landschapsbeheer.