Klimaat & Milieu |

Meld je aan voor webinar op 4 februari ‘Van stikstof tot kringlooplandbouw’

Meld je aan voor een webinar op 4 februari over de uitdagingen in het landelijke gebied van de provincie Utrecht. Denk aan de stikstofproblematiek, bodemdaling, waterkwaliteit en kringlooplandbouw. Met name de complexe stikstofproblematiek geeft veel onduidelijkheid en dat raakt jou als agrariër. Tijdens deze webinar komen de actuele ontwikkelingen en de gebiedsgerichte aanpak van de provincie en partners aan bod.

Naast de provincie zijn ook het Stikstofcollectief, Staatsbosbeheer, het waterschap HDSR en een Utrechtse agrariër aanwezig. De  webinar begint om 9.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De link naar de webinar wordt op 4 februari geplaatst op deze website. Hier kun je je nu al aanmelden voor de webinar.

Informatiebijeenkomsten

De komende maanden worden er informatiebijeenkomsten over de actuele ontwikkelingen georganiseerd op diverse plaatsen in de provincie. Je kunt ook voor vragen altijd contact opnemen met  webinarstikstof@provincie-utrecht.nl.