Klimaat & Milieu |

Hoe kun je slim inspelen op klimaatverandering?

Klimaatverandering heeft impact op de landbouw. Nat of droogteschade aan de oogst, verlenging van het groeiseizoen, daling van de melkproductie door hittestress bij melkvee, brandplekken op het fruit. Er zijn veel voorbeelden te noemen. Het is belangrijk dat de landbouw sector veerkrachtig genoeg is om deze extremen te kunnen opvangen. Dat kan alleen door mee te bewegen met deze veranderingen door aanpassingen in de bedrijfsvoering.

Concrete handvatten kunnen hierbij helpen. Ben je nieuwsgierig naar hoe verschillende boeren meebewegen met de veranderingen in het klimaat? Bekijk dan het Inspiratie Magazine Toekomst Boeren. In dit magazine vertelt Art Wolleswinkel over de uitdagingen van zeer droge periodes op de zandgrond in de Gelderse Vallei.

“Je ziet nu al dat de extremen steeds groter worden. Als boer moet je daarop inspelen en het belangrijkst daarbij is een gezonde bodem.”

Wil je weten wat je concreet op en rond het erf kan doen? Bekijk dan de uitgebreide lijst met maatregelen, inclusief de kosten en baten.

Lees meer over maatregelen klimaatverandering.

Man staat in weiland

Meer weten over maatregelen klimaatverandering?

Vanuit de provincie Utrecht zijn er, in samenwerking met agrariërs, vertegenwoordigers vanuit LTO, NFO en de NAJK, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Netwerk Water en Klimaat, verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om overheden, adviseurs en agrariërs handvatten te geven voor klimaatbestendige landbouw.

Lees meer op het Klimaatportaal