Klimaat & Milieu |

POP-subsidie voor fysieke investeringen in de landbouw

Op 21 oktober is de Utrechtse POP3-regeling Fysieke investeringen gesloten. Er is meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is. Maar vanaf 1 december kun je ook bij het Rijk terecht voor subsidie Fysieke investeringen.

Bij de provincie Utrecht zijn er tachtig geldige aanvragen in behandeling genomen. Daarbij is ongeveer € 3,7 miljoen subsidie aangevraagd terwijl er € 1 miljoen subsidie beschikbaar is. Op dit moment worden de aanvragen door het subsidieloket van Utrecht getoetst op volledigheid. Daarna worden de aanvragen door een onafhankelijke adviseur inhoudelijk beoordeeld. Ook kijkt het subsidieloket naar de redelijkheid van kosten en kunnen ze nog vragen over de kosten stellen aan de aanvrager. Als laatste beoordeelt RVO de aanvragen. Een heel proces dus, dat 22 weken in beslag neemt.

Aanvragen met meeste punten

Aanvragen met de meeste punten in de ranking komen eerst in aanmerking voor subsidie. Je vindt deze punten in de investeringslijst. Als het plafond van € 1 miljoen bereikt is en er zijn aanvragen met evenveel punten, dan wordt geloot wie er subsidie krijgt.

Subsidie Fysieke investeringen Rijk

De subsidie Fysieke investeringen van het Rijk kan vanaf 1 december aangevraagd worden. Hou de website van RVO in de gaten.