Fiscale aftrek van milieu-investeringen

Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kun je gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Je kunt tot maximaal 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit is aanvullend op de reguliere afschrijving. Je betaalt dus minder belasting.

 

De aftrek geldt voor:

 

  • aanschafkosten
  • voortbrengkosten (de kosten die u maakt wanneer uw bedrijf het bedrijfsmiddel zelf maakt)
  • aanpassingskosten of aankoop van nieuwe onderdelen
  • kosten voor milieuadviezen (alleen voor mkb-bedrijven)

 

Je kunt de Milieu-investeringsaftrek (MIA) gebruiken naast de Regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Voorwaarden

 

  • je bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden en je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
  • het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
  • je investeert minimaal € 2.500 per jaar

Bekijk alle voorwaarden.