Energieopslag

Met duurzame bronnen zoals zon en wind is het lastig om de vraag naar elektriciteit op je bedrijf precies af te stemmen op de productie van je zonnepanelen of windmolen.
De teveel geproduceerde elektriciteit mag terug geleverd worden aan het net en kan op een later moment weer afgenomen worden. Met de huidige salderingsregeling is dat ook financieel gezien interessant. De salderingsregeling wordt afgebouwd (eindigt 1-1-2031) en naar de toekomst toe wordt het steeds interessanter om een groter deel van de op het bedrijf geproduceerde stroom zelf te gebruiken.
De komende jaren wordt de energiebelasting die je mag salderen over aan het net geleverde stroom afgebouwd naar nul. Daarnaast is de verwachting dat de prijs die je ontvangt voor aan het net teruggeleverde elektriciteit op momenten dat iedereen elektriciteit terug levert gaat dalen.

Stroom die bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windmolen is opgewekt kan opgeslagen worden in een oplaadbare batterij of accu, als warmte (in een boiler) of als koude (in een ijsaccu).

Meer weten

Oplaadbare batterij of accu

Oplaadbare batterij of accu

Stroom die bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windmolen is opgewekt, is goed op te slaan in een oplaadbare batterij of accu. Naar behoefte is de opgeslagen stroom later weer te gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens piekuren wanneer er extra energie nodig is voor uw melkrobot, stallampen en reinigingsmachines in het bedrijf. Daarnaast… Lees verder...

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy