Energieproductie

Met behulp van zon, wind en biomassa kan een melkveehouderij zelf energie opwekken. Meer weten?

Zon als energiebron

Zon als energiebron

De zon is een interessante en duurzame energiebron. Zonlicht raakt niet op, is gratis en vrij toegankelijk. En er komt bij het omzetten van zonlicht in energie geen broeikasgas vrij.  Met een fotovoltaïsch paneel (ofwel PV-paneel) kan licht omgezet worden in stroom.  PV-panelen  zetten licht om in gelijkstroom, terwijl we… Lees verder...

Windenergie op een melkveebedrijf

Windenergie op een melkveebedrijf

Wind is een schone energiebron die nooit opraakt. Windmolens wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen en grondstoffen uit te putten. Alleen bij de productie, het onderhoud en de afbraak van windmolens komt CO2 vrij en zijn grondstoffen nodig. Een standaard melkveehouderijbedrijf dat alle energiebesparende maatregelen optimaal heeft toegepast… Lees verder...

Energieproductie met biomassa

Energieproductie met biomassa

Biomassa is een verzamelnaam voor organisch materiaal, zoals bijvoorbeeld gft-afval, plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Door het te vergisten, verbranden, composteren of te vergassen, komt er energie vrij.Het vergisten of verbranden van biomassa is het meest gangbaar. Lees meer over mestvergisten of het verbranden van biomassa. Lees verder...