Melken en koelen

Bij het koelen van de melk is veel energiewinst te halen. Met een voorkoeler is de melk optimaal voor te koelen. Dit scheelt u gemiddeld 8 kWh aan energie per 1.000 kg melk. Lees meer

Er zijn ook besparingsmogelijkheden bij het reinigen van het melksysteem. Bijvoorbeeld door de warmte beter vast te houden, waardoor u het melksysteem en de melktank kan reinigen met warmwater van een relatief lagere temperatuur. Lees meer

Tijdens het melken verbruikt vooral de vacuümpomp veel energie. Met een frequentiegeregelde vacuümpomp kunt u 80% besparen op het energieverbruik in vergelijking met een standaard vacuümpomp. Lees meer

Bij automatische melksystemen zijn de compressor en de boiler in de AMS-unit de grote verbruikers. Met gerichte maatregelen kan het verbruik fors verlaagd worden. Lees meer

Voor bepaalde energiebesparende maatregelen en apparatuur kunt u Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

  • voorkoeler (= energie-efficiënte melkkoeling)
  • warmteterugwinning (= warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties)
  • frequentieregeling op de vacuümpomp of een frequentiegeregelde vacuümpomp (= toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties)
  • gasgeiser (= direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel)

Kijk voor meer informatie in de Energielijst 2019

EIA is alleen aan te vragen op nieuwe apparatuur (minimaal investeringsbedrag € 2.500). Met de EIA kunt u 45% (regeling 2019) van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Alleen aanvragen die binnen 3 maanden na het geven van de opdracht zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Thema's