Energieverbruik compressor verlagen in 3 eenvoudige stappen

Op het voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij van Jan en Lisanne Oskam wordt sinds oktober 2016 het verbruik van de compressor gemeten met behulp van een tussenmeter. De compressor van het automatische melksysteem (AMS) verbruikt ca. 13,6 kWh/1.000 kg melk. Oskam wil dit verlagen naar het normgebruik. Voor zijn bedrijf is dat 7,5 kWh/1.000 kg melk*. Om het verbruik omlaag te brengen heeft hij inmiddels drie stappen gezet.

*: Het norm verbruik van de compressor is gebaseerd op het aantal melkingen en de melksnelheid op het bedrijf.

In de bovenstaande grafiek is het verbruik per meting aangegeven. Na elke besparingsstap is een daling van het verbruik zichtbaar.

Stap 1: In februari 2017 zijn als eerste 2 luchtlekken gedicht bij de krachvoerboxen. Een was ‘hoorbaar’, de andere niet. Dit leidde direct tot een besparing van 30%. Op jaarbasis wordt hiermee 4 kWh/1.000 kg melk bespaard. Voor dit bedrijf een besparing van 4.000 kWh/jaar.

Stap 2: In augustus 2017 zijn dikkere leidingen van 22 mm doorsnee aangebracht tussen de compressor en de melkrobot. In dikkere leidingen treedt minder snel drukverlies op. De compressor hoeft hierdoor minder vaak aan te slaan.

Stap 3: Als derde stap is in september 2017 een buffervat boven de AMS geplaatst. Ook dit zorgt ervoor dat de compressor minder vaak aanslaat.

Omdat de afstand tussen de compressor en de AMS op het bedrijf gering is (± 10 meter) werden er geen grote besparingen verwacht van de stappen 2 en 3. Voor bedrijven waar de afstand tussen de compressor en de AMS 50 meter of meer bedraagt, is dit wel interessant. Stap 2 is mede uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er geen luchtlekken meer zijn.

Met de bovenstaande eenvoudige stappen heeft Oskam het verbruik van de compressor verlaagd naar een stabiel verbruik van rond de 10 kWh/1.000 kg melk. Om tot het streefverbruik van 7,5 kWh/1.000 kg melk te komen, wordt nog een vierde maatregel genomen. Hiermee wordt naar verwachting op jaarbasis 2.500 kWh bespaard.

Stap 4: De compressor krijgt in het voorjaar van 2018 een aanzuigopening naar buiten. Op dit moment zuigt de compressor lucht uit de machinekamer aan. Met het gebruik van koude buitenlucht kan de compressor optimaal presteren. Koude lucht kan minder vocht bevatten en het kost minder energie om deze samen te persen.

De verschillende stappen zijn met opzet verspreid over een langere periode. Zo is goed te meten wat het effect is van elke afzonderlijke maatregel.

Jan Oskam: ‘Dankzij een tussenmeter kom je verder met energiebesparing zoals blijkt uit dit voorbeeld’. De tussenmeter laat zien dat je het energieverbruik door een luchtlek niet moet onderschatten. Loop niet leeg op lek, zonde van het geld!

Wilt u weten welke besparingsmaatregelen voor uw bedrijf interessant zijn? Bekijk dan de Energiemanager

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy