Watersysteem

Het energieverbruik van waterinstallaties loopt bij melkveebedrijven sterk uiteen: van 3 tot wel 30 kWh/1.000 kg melk. Dit komt door:

  • de toegepaste waterdruk
  • verschillen in het type en aantal pompen van de installatie
  • verschillen in kwaliteit van het grondwater

Op sommige bedrijven is het grondwater ongezuiverd te gebruiken. Bij weer andere is dit alleen mogelijk met een installatie die werkt volgens het principe van omgekeerde osmose.

Wat is de optimale situatie?
In een optimale situatie hoeft u het grondwater alleen maar te ontijzeren of licht te reinigen. Ook hebben de leidingen in de stal een grote diameter en zijn ze efficiënt aangelegd, waardoor er weinig druk nodig is voor een voldoende grote wateraanvoer. Hoe hoger de druk in de leidingen is en hoe meer pompen er nodig zijn, hoe hoger het elektriciteitsverbruik.

Hoeveel water en energie verbruikt u?
Meten is weten: plaats zowel een watermeter als een elektriciteitsmeter bij uw waterinstallatie. Dan krijgt u een goed beeld van hoe hoog het water- en energieverbruik maandelijks op uw bedrijf is. U weet dan ook meteen of uw koeien voldoende water drinken. Als niet alle pompen achter één meter zijn te plaatsen, kunt u meerdere elektriciteitsmeters toepassen. Bij een redelijke kwaliteit grondwater is een energieverbruik van 3 kWh/1.000 kg melk mogelijk.

Nieuw (bron)watersysteem aanschaffen?
Overweegt u de aanschaf van een bronwatersysteem of is uw huidige systeem aan vervanging toe? Dan kunt u op uw bedrijf de volgende bespaartips toepassen:

  • Kies, zo mogelijk, voor een pomp in de bron. Het opdrukken van water kost minder energie dan het aanzuigen van water.
  • Maak bij de aanschaf van de waterinstallatie afspraken over het kWh verbruik per kubieke meter water. Plaats zogezegd een watermeter en elektriciteitsmeters bij alle pompen voor het watersysteem, zodat u het verbruik kunt monitoren. De kosten voor een watermeter en een elektriciteitsmeter liggen beide rond de € 100,- exclusief btw en installatiekosten.
  • Ga na of u met de bronwaterpomp ook het drinkwatersysteem in de stallen kunt voeden. Vaak is dit mogelijk wanneer het voorkoelwater (als het er is) drukloos naar een paar drinkbakken kan stromen. Want: hoe meer pompen u gaat gebruiken, hoe hoger het energieverbruik.
  • Heeft u veel water nodig voor het schoonspuiten van de melkstal? Overweeg dan toch de aanschaf van een extra pomp. Hiermee kunt u de druk voor het watersysteem 24 uur per dag lager houden en tijdens het schoonspuiten van de melkstal (2x per dag ongeveer 15 minuten) een hogere druk bewerkstelligen. Energetisch gezien is dit voordelig. Met de extra pomp kunt u bijvoorbeeld ook het water uit het voorraadvat met voorkoelwater benutten. Of het spoelwater van uw melksysteem gebruiken, wanneer u dit kunt opvangen. 

     

Thema's