Watersysteem

Het energieverbruik van waterinstallaties loopt bij melkveebedrijven sterk uiteen: van 3 tot wel 30 kWh/1.000 kg melk. Dit komt door:

  • de toegepaste waterdruk
  • verschillen in het type en aantal pompen van de installatie
  • verschillen in kwaliteit van het grondwater

Op sommige bedrijven is het grondwater ongezuiverd te gebruiken. Bij weer andere is dit alleen mogelijk met een installatie die werkt volgens het principe van omgekeerde osmose.

Wat is de optimale situatie?
In een optimale situatie hoeft u het grondwater alleen maar te ontijzeren of licht te reinigen. Ook hebben de leidingen in de stal een grote diameter en zijn ze efficiënt aangelegd, waardoor er weinig druk nodig is voor een voldoende grote wateraanvoer. Hoe hoger de druk in de leidingen is en hoe meer pompen er nodig zijn, hoe hoger het elektriciteitsverbruik.

Hoeveel water en energie verbruikt u?
Meten is weten: plaats zowel een watermeter als een elektriciteitsmeter bij uw waterinstallatie. Dan krijgt u een goed beeld van hoe hoog het water- en energieverbruik maandelijks op uw bedrijf is. U weet dan ook meteen of uw koeien voldoende water drinken. Als niet alle pompen achter één meter zijn te plaatsen, kunt u meerdere elektriciteitsmeters toepassen. Bij een redelijke kwaliteit grondwater is een energieverbruik van 3 kWh/1.000 kg melk mogelijk.

Lees verder:

Thema's