Duurzame fruitteelt

Utrechtse fruittelers zetten zich in om kwaliteitsfruit te leveren. Het is hierbij de uitdaging om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken. Zo dragen de fruittelers bij aan een betere kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Onze rol
Gebiedscoöperatie O-gen zet zich in om de fruittelers te ondersteunen bij het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. We doen dit samen met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), LTO Noord, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht in de klankbordgroep fruitteelt. Deze inventariseert de kennisbehoefte in de sector en ontwikkelt projecten. Alle fruittelers in Utrecht kunnen deelnemen aan deze projecten.

Schoon water Utrechtse fruitteelt
De NFO, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht hebben voor de periode 2018-2020 een nieuw convenant opgesteld om de emissies naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. De partijen bespreken samen de resultaten van metingen in grond- en oppervlaktewater. Daarnaast is afgesproken dat eind 2020 75 fruittelers in Utrecht de erfemissiescan hebben uitgevoerd. En dat eind 2018 het project ‘Bezem door de middelenkast’ is opgestart.

Agrobiodiversiteit
De Utrechtse fruittelers werken steeds meer op basis van ecologische principes.

Projecten

 

LaMi maakt gebruik van cookies

We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor analytische cookies wij toestemming. Lees onze cookie policy