Fruitteelt

Utrechtse fruittelers zetten zich in om kwaliteitsfruit te leveren. Het is hierbij soms een uitdaging om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken. Zo dragen zij bij aan een betere kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Schoon water Utrechtse fruitteelt
Gewasbescherming is essentieel bij het telen van fruit. Wel zijn gewasbeschermingsmiddelen zo in te zetten, dat milieu- en omgevingsschade beperkt blijft. De fruittelers - verenigd in de Nederlandse Fruittelers Organisatie en LTO - hebben hiervoor in 2012 met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Provincie Utrecht afspraken gemaakt. Deze zijn gebundeld in het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt 2012-2016'. Dit convenant is intussen afgerond. HDSR en NFO bereiden een nieuw het convenant voor, voor de periode 2018-2020.

Meer informatie?
Wilt u op uw bedrijf ook minderen met gewasbeschermingsmiddelen? Wilt u meer weten over afgeronde, lopende of toekomstige projecten over dit onderwerp? Neem dan contact op of kijk op deze website bij ‘Projecten’.