Fruitteelt

Utrechtse fruittelers zetten zich in om kwaliteitsfruit te leveren. Het is hierbij soms een uitdaging om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken. Zo dragen zij bij aan een betere kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Schoon water Utrechtse fruitteelt
Gewasbescherming is essentieel bij het telen van fruit. Wel zijn gewasbeschermingsmiddelen zo in te zetten, dat milieu- en omgevingsschade beperkt blijft. De fruittelers - verenigd in de Nederlandse Fruittelers Organisatie en LTO - hebben hiervoor in 2012 met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Provincie Utrecht afspraken gemaakt. Deze zijn gebundeld in het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt 2012-2016'. Dit convenant is intussen afgerond en de doelstellingen zijn gehaald.

De 4 partijen denken na over een nieuw convenant voor de jaren 2016 tot 2020. Ook zijn zij in overleg over nieuwe projecten. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe spuittechnieken om drift te verminderen. Of om de Suzuki fruitvlieg te bestrijden in zachtfruit.

Meer informatie?
Wilt u op uw bedrijf ook minderen met gewasbeschermingsmiddelen? Wilt u meer weten over afgeronde, lopende of toekomstige projecten over dit onderwerp? Neem dan contact op met LaMi of kijk op deze website bij ‘Projecten’.