Excursie zorgboerderij in Soest 13 maart 2023

Wil jij de activiteiten van jouw agrarische onderneming verbreden en wil jij onderzoeken of zorg bij jou past? Kom dan op maandag 13 maart naar een excursie bij Zorgboerderij Birktzicht in Soest. Je krijgt informatie over de potentie van multifunctionele landbouw en zorgboer Martijn van Dijk vertelt over zijn praktijkervaring.

Agrarische ondernemers kunnen meer functies vervullen dan alleen het produceren van voedsel, denk bijvoorbeeld aan agrarisch natuurbeheer, educatie of recreatie. Er zijn ook ondernemers actief met een zorgtak. Afhankelijk van de activiteit draagt de neventak bij aan het bedrijfsinkomen en/of maatschappelijke opgaves.

De bijdrage aan de omzet verschilt per bedrijf en per activiteit, maar bij zorglandbouw is het gemiddeld 50%. Bij toerisme en recreatie draagt de neventak gemiddeld 24% bij aan het bedrijfsinkomen.

Programma

  • 10.00 uur:   Welkom
  • 10.15 uur:    Huub van der Maat – LTO vakgroep Multifunctionele Landbouw

Huub van der Maat schets de rol van de vakgroep, de potentie van de Multifunctionele landbouw als sector en praat ons bij op de laatste ontwikkelingen.

Martijn vertelt alles over de zorgboerderij van hem en Marissa: van de keuzes die zij hebben gemaakt, de eisen waaraan je moet voldoen, het verdienmodel, de ondersteuning en hoe leuk hij het vindt

  • 11.00 uur:    Rondje over het erf
  • 12.00 uur     Einde

Meer weten over landbouw en zorg?

De informatiebijeenkomst is een initiatief binnen het project duurzame verdienmodellen van trajectplan ‘Duurzame landbouw met natuur’, een samenwerking tussen diverse Utrechtse landbouw- en natuurorganisaties.