Ondernemen |

Boerderij De grazige weiden heeft zorgboerderij als duurzaam verdienmodel

Agrariërs hebben concrete verdienmodellen nodig om de transitie naar duurzame landbouw met natuur vaart te geven. Jan en Conny Graveland van boerderij De grazige weiden in Oudewater hebben zorg en duurzaamheid samengebracht in hun verdienmodel. In het project Duurzame Verdienmodellen verzamelen we voor de agrariër in factsheets informatie over de mogelijkheden en bieden we inspiratie door een inkijkje te geven in bedrijven die hier al mee bezig zijn. Kijk dit keer mee met Jan en Conny.

In Oudewater hebben Jan en Conny Graveland een inspirerend duurzaam verdienmodel gerealiseerd. Hun zorgboerderij met vijftig koeien is meer dan alleen landbouw. Het is een plek waar zorg en duurzaamheid samenkomen. Het bedrijf doet aan weidevogelbeheer, heeft zonnepanelen geplaatst op het dak van de stal en is inmiddels in omschakeling naar biologisch. Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend om voederhagen te planten. Dit is een vorm van agroforestry waarbij hagen de koeien niet alleen schaduw, maar ook een aanvulling op hun dieet bieden.

Een gezonde bodem en het welzijn van de koeien staat voor Jan en Conny voorop. In 2009 hebben ze het besluit genomen om niet te intensiveren, maar zich te richten op verbreding. Het bieden van zorg aan jeugd was een logische keuze: Conny gaf al les op een agrarische VMBO־school en ze hadden ervaring met pleegzorg. Dit alles komt samen in de zorgboerderij waar de dieren, ruimte en structuur van de boerderij de dagbesteding versterken.

“Uitbreiding past niet bij ons, daar zijn we achter gekomen. Dus we hebben gekozen voor verbreding wat beter bij ons past”

Uitgeschreven tekst lezen

Jan en Conny Graveland vertellen hoe ze zorg en duurzaamheid hebben samengebracht in het verdienmodel van hun boerderij

Duurzame Verdienmodellen

De manier waarop Jan en Conny hun verdienmodel hebben ingericht is een van de vele voorbeelden van een duurzaam verdienmodel. Wil jij als agrariër aan de slag met het verduurzamen en weerbaarder maken van jouw verdienmodel door naast je productie ook andere inkomensstromen te genereren? Wij helpen je graag op weg met factsheets waarin we informatie over duurzamere verdienmodellen gebundeld hebben en je tips geven over hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Het project Duurzame Verdienmodellen is onderdeel van het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen LTO Noord, Utrechts Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, de agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Met dit project willen we bestaande kennis over verdienmodellen verspreiden, agrarische ondernemers helpen om verdienmodellen op hun bedrijf te implementeren en obstakels wegnemen die hen hierin belemmeren. Bovendien willen we de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen stimuleren.

Onafhankelijk advies

Heb je vragen over de toekomst van jouw bedrijf? Wil je weten waar kansen liggen en zoek je een onafhankelijke gesprekspartner voor het verder ontwikkelen van je bedrijf? Dan is een Plattelandscoach misschien iets voor jou.

Lees meer over Plattelandscoaches