Klimaat & Milieu |

Energiebesparing met LED-belichting in boomteelt en vasteplantenteelt

Agrariërs in de boomteelt en vasteplantenteelt kunnen meedoen aan een proef met LED-belichting in de kas. In de Delphy onderzoekskwekerij is een kasafdeling met LED licht ingericht om inzicht te krijgen in de voordelen van dit licht. De aanname is dat je hiermee energie bespaart door minder transport. Wil jij investeren in belichting? Laat dan oriënterend onderzoek uitvoeren.

De onderzoekers van Delphy gaan er van uit dat LED kan bijdragen aan onder andere een andere bloeiwijze, teeltversnelling, groeiregulatie en compact telen zonder chemische remming. Als neveneffecten worden energiebesparing en een hogere productie genoemd.

Proef opzetten?

Ben jij een teler en benieuwd naar de mogelijke resultaten? Neem dan contact op met Delphy. Er is overleg over het gewas, de hoeveelheid, de tijdsduur en de contactmomenten. De eindconclusie wordt door de onderzoeker en teler samen opgesteld.

Jeroen van der Meij, Projectleider onderzoek boomteelt
06 – 51 33 53 80
j.vandermeij@delphy.nl