Klimaat & Milieu |

Fruittelers in Kromme Rijnstreek gebruiken mest uit de buurt

Zo’n twintig fruittelers in de Kromme Rijnstreek gebruiken sinds kort organische mest van veehouders in de buurt. Ze wilden minder kunstmest gebruiken, meer gebruik maken van dierlijke mest uit de streek, lokaal samen werken en de bodem verbeteren. In een video leggen ze uit hoe het werkt.

Drie jaar geleden vroeg fruitteler Cornelis Uijttewaal uit Cothen zich af waarom de fruittelers nog zo weinig gebruik maakten van organische mest uit de eigen streek. Hij zag vrachtwagens met rundvee- en varkensmest op transport gaan terwijl fruittelers kunstmest en champost van elders lieten komen. Ook maakte hij zich zorgen over de bodemgesteldheid van de boomgaarden, het organisch stofgehalte moest echt beter. En organische mest is daarvoor een logische bron.

Project korte keten meststoffen stimuleren

Samen met zachtfruittelers Anton van Garderen (Schalkwijk), melkveehouders Jeroen van Wijk (Odijk) en Peter van Rooijen (Wijk bij Duurstede) en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM in Culemborg) startte een project om de korte keten van meststoffen te stimuleren. Natuurlijk bestaan die korte ketens hier en daar al langer: soms hebben melkveehouders al jaren een afzet van drijfmest naar fruittelers. Voordeel is dan dat de gehaltes in die mest bekend zijn en weinig variëren. Maar veel mest komt van buiten de streek en soms zijn de gehaltes onbekend of wisselend. Het organisch stofgehalte moest echt beter van de bodem en organische mest is daarvoor een logische bron.

Bekijk de ervaringen van de deelnemende fruittelers en veehouders in deze video:

Uitgeschreven tekst lezen

In deze video vertellen fruittelers en melkveehouders in de Kromme Rijnstreek hoe ze samenwerken om meer dierlijke mest uit de streek te gebruiken voor fruitteelt

Wil je aansluiten?

Komende winter is er weer een ‘marktplaats’ voor vraag en aanbod. Fruittelers kunnen zich aansluiten en samenwerken aan een korte kringloop van organische mest voor een gezondere bodem onder de fruitteelt. Stuur nu vast een mailtje naar: ehees@clm.nl Dan word je op de hoogte gehouden.

Meer informatie over water en bodem?

Wil je meer weten over een gezondere bodemkwaliteit en hoe jij als agrariër hier aan kan bijdragen?

Ga naar Water en Bodem