Ondernemen |

Landelijke aanpak piekbelasting voor Utrechtse agrariërs van start gegaan

Ben jij agrariër in de provincie Utrecht? Dan kun je vanaf nu via een tool en de website aanpak-piekbelasting nagaan of je onder de doelgroep van de landelijke aanpak piekbelasting valt. Je kan ook zien op welke manier je aan de slag kan met (verdere) verduurzaming van je bedrijf en welke mogelijkheden er zijn voor vrijwillige beëindiging. Agrariërs in de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Rhenen en Woudenberg kunnen de tool en de website wel raadplegen, maar kunnen pas vanaf 3 juli inschrijven.

Naast het toekomstbestendig maken van het bedrijf, kun je er ook voor kiezen om gebruik te maken van beëindigingsregelingen.

Lbv-plus regeling

De Lbv-plus regeling is een eenmalige, financieel aantrekkelijke regeling die beschikbaar komt voor melkvee-, varkens-, pluimvee- en vleeskalverhouders die onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen. De inschrijving voor deze beëindigingsregeling opent op 3 juli. De sluitingsdatum is 5 april 2024.

Lbv regeling

De Lbv regeling is beschikbaar voor een grotere groep melkvee- varkens- en pluimveehouders, die ook een aanzienlijke mate van stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaakt. De inschrijving voor deze  beëindigingsregeling opent op 3 juli. De sluitingsdatum is 1 december 2023.

Lees meer over de landelijke aanpak piekbelasting op de website van de provincie Utrecht.

Provinciale regelingen bedrijfsverplaatsing en beëindiging

Daarnaast bestaat er een Utrechtse regeling voor bedrijfsverplaatsing en beëindiging als je een veehouderijbedrijf hebt binnen twee kilometer afstand van een Natura 2000-gebied in de provincie Utrecht. Die is nu alleen opengesteld voor verplaatsing. Lees meer over deze regeling.

En er loopt een provinciale subsidie voor bedrijfsverplaatsing. Deze geldt voor landbouwbedrijven in de provincie Utrecht binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is de bedoeling dat deze beide regelingen binnen afzienbare tijd samengevoegd worden.

Hulp van een plattelandscoach

Je kunt als Utrechtse agrarisch ondernemer gebruikmaken van een Plattelandscoach. De Plattelandscoaches zijn onafhankelijk en goed geïnformeerd over alle actuele regelingen en helpen bij het maken van passende keuzes. Meld je aan voor hulp van een plattelandscoach.