Willekeurige afschrijving van milieu-investeringen

Met de regeling Willeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

 

 

De aftrek geldt voor:

  • aanschafkosten
  • voortbrengkosten (de kosten die u maakt wanneer uw bedrijf het bedrijfsmiddel zelf maakt)
  • aanpassingskosten of aankoop van nieuwe onderdelen

Je kunt de Regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) gebruiken naast de de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Voorwaarden

 

  • je bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden en je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
  • het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt

Bekijk alle voorwaarden.