Natuurinclusieve landbouw |

Waar liggen financiële kansen voor natuur op je bedrijf?

Als agrariër heb je vaak meer natuur op je bedrijf dan je denkt. Maar wordt dat ook betaald? Vanuit het project Duurzame Landbouw met Natuur, initiatief van de Utrechtse landbouw -en natuurorganisaties, wordt onderzocht hoe je natuur op je bedrijf goed en duurzaam kan financieren. Vul de enquête in en help het onderzoek naar duurzame verdienmodellen op het boerenbedrijf.

Drie studenten van HAS Den Bosch gaan aan de slag met de volgende vragen: Over welke natuurwaarden gaat het? Hoe kan het boerenbedrijf bijdragen? Waar zie je als boer zelf mogelijkheden voor financiering en waar liggen de kansen?

Vul de enquête in

Help mee met het beantwoorden van deze vragen. Zo kunnen er bouwstenen ontwikkeld worden voor kansrijke verdienmodellen. En daar gaat het tenslotte om. De resultaten worden uiteindelijk verwerkt in een kansenkaart, waarop de Utrechtse agrarische ondernemer kan zien hoe je natuurwaarden op je bedrijf duurzaam kan financieren.

Tegelijkertijd loopt er eenzelfde zoektocht: zijn MKB bedrijven in provincie Utrecht bereid om in deze natuur te investeren? Nog voor deze zomer worden de eerste matches verwacht die vervolgens door Wageningen UR worden doorgerekend.

Voor meer informatie over dit traject:

Edwin Blankenvoort, mail: eblankenvoort@ltonoord.nl of bel: 06 – 344 74 922

Bekijk meer informatie over het project Duurzame Landbouw met Natuur.