Natuurinclusieve landbouw |

Leer meer over verdienmodellen op veen op 26 september 2022

Wat betekent natuurinclusief boeren op veen voor je verdienmodel? Kom op 26 september naar een excursie op de Hoogwaterboerderij in Zegveld. Je hoort meer over de verschillende mogelijkheden en financiële gevolgen van duurzame keuzes op veen.

De provincie Utrecht bestaat voor ongeveer één derde uit veenweidegebied. Veengebied is gemakkelijker te bewerken wanneer we het grondwaterpeil laag houden middels drainage. Drainage leidt echter tot verdroging van het veen, waarbij o.a. CO2 vrij komt. Deze negatieve effecten kunnen we tegengaan door te werken met een hoger grondwaterpeil.

Tijdens deze excursie vertellen we over de mogelijkheden voor agrarische activiteiten bij een hoger grondwaterpeil en willen we praktische handvaten meegeven.

Lees meer over het programma en aanmelden.

Wil jij hulp bij een duurzaam bedrijfsplan?

Wil je met jouw bedrijf aan de slag met duurzaamheid, biodiversiteit, bodembeheer, waterkwaliteit of kringlooplandbouw en weet je niet waar je moet beginnen?

Vraag gratis hulp en advies