Natuurinclusieve landbouw |

Provincie Utrecht geeft opnieuw impuls aan bedrijf natuurinclusief maken

Het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ gaat de tweede fase in, waarmee het voor jou als Utrechtse boer makkelijker moet worden om je bedrijf natuurinclusief te maken. Het doel van de provincie Utrecht en de Utrechtse natuur- en landbouworganisaties is om een meer solide verdienmodel te creëren, waar zowel de ondernemer als de natuur baat bij heeft. Ook het melkveebedrijf van Ramona Schalkwijk wordt met behulp van dit actieplan omgevormd naar een biodivers en natuurinclusief bedrijf.

 

“Wat ik al allemaal heb gedaan natuurinclusief te worden? Ik praat er graag over hoor, dus heb je even?” grapt de Montfoortse boerin Ramona. Het melkveebedrijf is al 80 jaar in de familie, maar met Ramona aan het roer is er het nodige veranderd. Stap voor stap wordt het bedrijf natuurinclusief en biodivers. “Dat betekent dat we met alles wat we doen de gezondheid van de bodem, omgeving, dieren en producten willen verbeteren. We kijken dus naar het geheel en gebruiken we zoveel mogelijk de kracht van de natuur om tot een oplossing te komen.”

Walnoten en thee

Concreet betekent dat niet alleen dat het aantal stuks vee is afgenomen (van 195 naar 145), maar ook minder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, het opwekken van eigen energie en de aanplant van voederbomen voor het vee. “Maar waar ik vooral voldoening uit haal, is dat we kunnen voldoen aan de behoefte van mensen uit de buurt. Daarom hebben we nu walnootbomen en produceren we onze eigen kruidenthee.”

Samen werken aan oplossingen

Sinds 2019 werken de provincie en Utrechtse natuur- en landbouworganisaties op regionaal niveau samen aan een leefbaar platteland. “Juist in deze tijd is het goed om samen met gebiedspartners te kijken naar de mogelijkheden en te werken aan oplossingen voor alle vraagstukken in het landelijk gebied,” aldus Jeroen van Wijk, voorzitter LTO Noord.

Lees meer over de overhandiging van de beschikking van de tweede fase ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ die op het erf van de familie Schalkwijk plaatsvond.

Vraag een duurzaam bedrijfsplan aan

Wil jij je net als Ramona Schalkwijk oriënteren op een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Vraag dan  een ‘duurzaam bedrijfsplan’ aan. Of neem contact op met projectleider Kirsten Snels: duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of 06-34474916. Aan dit advies zijn geen kosten verbonden. Het project wordt volledig gefinancierd door de provincie Utrecht.

Benieuwd naar agroforestry?

Wil jij net als de familie Schalkwijk aan de slag met walnootbomen? Of wil je gewoon meer weten over agroforestry?

Ga naar Agroforestry

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

In het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur wordt gewerkt aan slimme maatregelen die bijdragen aan een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. De maatregelen versterken biodiversiteit en spelen tegelijkertijd een rol in het verbeteren van de bedrijfsvoering, natuurwaarden nemen toe en bedrijven krijgen een sterker toekomstperspectief.