Workshop financiering van landschapselementen 9 februari 2023

Wil jij meer weten over de financiering van landschapselementen? Meld je dan aan voor de workshop ‘Landschapselementen tot waarde gebracht’ op 9 februari in Benschop. Je krijgt informatie over landschapselementen in het GLB, het ‘Aanvalsplan Landschap’, subsidies en andere mogelijkheden voor financiële vergoeding.

Landschapselementen zijn in het verleden door de mens aangelegd voor een specifiek doel, denk aan vee- of waterkeringen of voor de productie van hout of fruit. Ondanks dat de landschapselementen vaak het oorspronkelijke doel uit het oog zijn verloren zijn ze nog wel degelijk nuttig, ook voor de agrarische bedrijfsvoering. Er leven bijvoorbeeld dieren in die plaaginsecten of bladluizen in gewassen bestrijden. En beplanting zorgt voor het breken van wind en geeft verkoeling voor vee in warme zomers.

Sprekers en programma

  • Martijn Plomp geeft een introductie over het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur / project Duurzame verdienmodellen en vertelt over de rol die kleine landschapselementen kunnen spelen;
  • Gerrit-Jan van Heerwaarden (LandschappenNL) vertelt over het onlangs gelanceerde ‘Aanvalsplan Landschap’;
  • Sarah Westenburg (BoerenNatuur) neemt de deelnemers mee in GLB, ze gaat dieper in op de landschapselementen en laat met behulp van een rekentool zien hoe verschillende praktijksituaties uitpakken;
  • Wenche Asyee (Collectief Rijn Vecht en Venen) vertelt over mogelijke ondersteuning vanuit het Platform Kleine Landschaps Elementen. Daarnaast vertelt Asyee wat zij vanuit het collectief voor de deelnemers kan betekenen;
  • Ramona Schalkwijk (Boerin en medeinitiatiefnemer ‘Boeren met bomen’) informeert de deelnemers over de mogelijkheden van crowdfunding. Ramona plantte ruim 40 walnotenbomen en 180 bessenstruiken. Om de aanplant te bekostigen ging ze de samenwerking aan met burgers;
  • Alies van den Berg (NMU) vertelt over de Bomen Actieplan dat de NMU opstelde in opdracht van Provincie Utrecht. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht helpt de NMU agrarische ondernemers bij het vinden en financieren van bosplantsoen.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Deze workshop wordt georganiseerd vanuit het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Dit is een samenwerking van de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO-Noord), Natuurmonumenten, Agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), Utrechts Landschap en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Vragen over deze workshop?

Neem contact op met Isabel Kruisheer: i.kruisheer@nmu.nl.